EN

آلبوم پروژه‌های طراحی

اگرچه، شرکت مهندسی صاحب‌آباد پرتو در پی نیاز به ایجاد بازوی اجرایی و نظارتی در مهندسان مشاور عمارت خورشید، ایجاد شده است، اما این شرکت با تاکید بر حضور تیمی متشکل از طراحان و معماران خلاق و متخصص، امکان ارائه خدمات طراحی را به کارفرمایان خود دارد. این خدمات می‌تواند شامل طراحی ابنیه جدید و ارائه طرح‌های مرمت، احیا و باززنده‌سازی بناهای تاریخی باشد. آنچه ما را از دیگر رقیبان متمایز می‌کند، توجه به امور اجرایی در کوچکترین جزئیات طراحی است که به خلق فضایی با کیفیت و پاسخده منجر خواهد شد.

No data was found